Terms and Conditions

Terms and Conditions

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟ WEB SITE

Άδεια για τη χρήση όλων των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων, των δελτίων τύπου και των συχνών ερωτήσεων (συγκεντρωτικά “Έγγραφα”), από το συγκεκριμένο server (“Server”) δίνεται, εφόσον: (1) η ειδοποίηση δικαιώματος δημιουργού που δίνεται παρακάτω εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα των Εγγράφων συνοδευόμενη από τη φράση “Επαναχρησιμοποιημένο με Άδεια”, (2) Έγγραφα από τον Server μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ενημερωτική, μη-εμπορική ή προσωπική χρήση, (3) τα Έγγραφα δεν θα χρησιμοποιηθούν, παρουσιαστούν, αντιγραφούν, εκτεθούν, αναρτηθούν σε κανέναν υπολογιστή δικτύου ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε μη σφραγισμένο μέσον, και (4) τα Έγγραφα δεν έχουν τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο. Οποιαδήποτε χρήση των Εγγράφων για λόγους διαφορετικούς από τους επιτρεπτούς απαγορεύεται δια νόμο, και μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές πολιτικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διωχθούν δικαστικά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τα Έγγραφα όπως οριστήκανε παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνουνε το σχεδιασμό ή τη δομή του Web Site της εταιρείας Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη ή οποιοδήποτε άλλο Web Site το οποίο ανήκει, διευθύνεται, έχει άδεια ή ελέγχεται από την Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη (“Antigoni.gr Websites”). Τα στοιχεία των Websites προστατεύονται από trade dress και άλλους νόμους και δεν μπορεί να αντιγραφεί ή μιμηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Κανένα λογότυπο, γραφικό, ήχος ή εικόνα από οποιοδήποτε Website δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί εκτός αν έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια από την εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη

ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη ΚΑΙ/Η ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ SERVER ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ. ΌΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη ΚΑΙ/Η ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ , ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ, ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ.

Τα Έγγραφα και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται στον Server μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη και/ή οι σχετικοί προμηθευτές της μπορεί να κάνουνε καλυτερεύσεις και/ή αλλαγές στο προϊόν(τα) και/ή το πρόγραμμα(τα) τα οποία περιγράφονται σε αυτό το σημείο, οποιαδήποτε στιγμή. Η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε οποιαδήποτε και σε όλες τις όψεις των Εγγράφων ή των σχετικών γραφικών του Server οποιαδήποτε στιγμή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη ΚΑΙ/Η ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Η ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Η ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΖΗΜΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Η ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΟ SERVER.

ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μερικές πληροφορίες των Websites μπορεί να περιέχουν προβλέψεις, προτάσεις ή άλλες προνοητικές δηλώσεις οι οποίες αφορούν μελλοντικά γεγονότα ή τη μελλοντική οικονομική απόδοση της εταιρείας Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη Επιθυμούμε να σας προειδοποιήσουμε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι μόνο προβλέψεις και ότι τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουνε ουσιωδώς. Σας παραπέμπουμε στα έγγραφα των αρχείων της εταιρίας με τις ασφάλειες και τις εξουσιοδοτήσεις συναλλαγών. Αυτά τα έγγραφα περιέχουνε και προσδιορίζουνε, μεταξύ άλλων πραγμάτων, παράγοντες κινδύνων οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουνε πραγματικά αποτελέσματα για την ουσιώδη διαφορά με αυτά τα οποία περιέχονται στις προβλέψεις, προτάσεις ή τις άλλες προνοητικές δηλώσεις.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ WEB SITE ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι σύνδεσμοι αυτής της περιοχής θα σας επιτρέψουνε την έξοδο σας από το Web Site της εταιρείας Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη Τα Websites με τα οποία η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη έχει συνδέσμους δεν είναι κάτω από τον έλεγχο της και η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενα τους ή οποιοδήποτε άλλο σύνδεσμο ο οποίος υπάρχει σε αυτά. Η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη παρέχει σε εσάς αυτούς τους συνδέσμους για ευκολία, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν σημαίνει υποστήριξη του Web Site από την εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ Copyright © 2000 – 2017 Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη, Inc. All rights reserved.

ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ

Το σήμα της εταιρείας Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη, είναι το κατοχυρωμένο σήμα κατατεθέν της εταιρείας Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη Όλες οι άλλες εταιρίες, τα προϊόντα, και οι εμπορικές επωνυμίες είναι σήματα κατατεθέν των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη μπορεί να αναθεωρήσει τα σήματα κατατεθέν ή και να προσθέσει νέα σήματα κατατεθέντα οποιαδήποτε στιγμή.

Η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη κατοχυρώνει κάθε δικαίωμα το οποίο δεν δίνεται επακριβώς εδώ.

Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του Web Site της εταιρείας. Οι παρακάτω πληροφορίες εξηγούνε τα είδη των πληροφοριών οι οποίες συγκεντρώνονται στο site μας και το τρόπο με τον οποίο αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται.

Η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου και παρόμοια του ονόματος σας, της διεύθυνσης σας, του τηλεφώνου σας, και του e-mail σας, δεν θα ανακοινωθούνε, πωληθούνε ή ενοικιαστούνε σε οποιοδήποτε εκτός της εταιρείας Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη ή εξουσιοδοτημένους εταίρους και μεταπωλητές της. Η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη ή κάποιος από τους εξουσιοδοτημένους εταίρους και μεταπωλητές της, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα ή τις σχετικές υπηρεσίες της εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη . Δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε ή δανείζουμε τη λίστα των συνδρομητών μας σε τρίτα πρόσωπα.

Μπορεί περιστασιακά να αναθεωρούμε την τακτική μας, αλλά σε καμία περίπτωση οι αλλαγές δεν μειώνουνε την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων των επισκεπτών μας. Θα αναρτούμε οποιεσδήποτε αλλαγές στην τακτική μας σε αυτό το μέρος έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντοτε τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε, το τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και κατά πόσον ή όχι θα τις γνωστοποιήσουμε σε τρίτα πρόσωπα.

Αν οποιαδήποτε στιγμή πιστεύετε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει την τακτική μας, ή αν έχετε να κάνετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με την πολιτική μας, σας παρακαλούμε ενημερώστε μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην υποσελίδια Επικοινωνία .

Τι πληροφορίες συγκεντρώνει η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη από τους επισκέπτες του site;

Μπορείτε να επισκεφθείτε το site της εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη χωρίς να μας ενημερώσετε για το ποιος είστε ή να δώσετε προσωπικές πληροφορίες. Ενώ καταγράφουμε τις ΙΡ διευθύνσεις (η Internet διεύθυνση ενός υπολογιστή) και χρησιμοποιούμε “cookies” για να παρακολουθήσουμε την περίοδο σύνδεσης των χρηστών (user session) και τις παρακολουθήσεις των σελίδων του site μας, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες συνολικά, και οι χρήστες παραμένουν ανώνυμοι. Η παρακολούθηση των περιόδων σύνδεσης των χρηστών και οι παρακολουθήσεις των σελίδων μας βοηθούνε στο να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το site μας από τους χρήστες, ποιες περιοχές του είναι οι δημοφιλέστερες και το χρονικό διάστημα που μένουν οι επισκέπτες εκεί.

Τα “cookies” του website δεν συγκεντρώνουνε προσωπικές πληροφορίες, και δεν συνδέουμε τις πληροφορίες που έχουνε συγκεντρωθεί από τα “cookies” με άλλες προσωπικές πληροφορίες που έχουνε συλλεχθεί από το site μας.

Πως χρησιμοποιείται το e-mail μου και οι υπόλοιπες προσωπικές πληροφορίες μου;

Η εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη χρησιμοποιεί τα e-mail που συλλέγονται μέσω του Web Site για να ανταποκριθεί στα αιτήματα σας για πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές μας υπηρεσίες, επενδύσεις, ευκαιρίες πρόσληψης, συμμαχίες και συνεταιρισμούς, επαφές με τα μέσα ενημέρωσης και πληροφορίες.

Για να απαντήσουμε στις απαιτήσεις σας και να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις υπηρεσίες χρειαζόμαστε κάποιες λεπτομέρειες – όπως το όνομα σας, το e-mail σας, την διεύθυνση ή το τηλέφωνο σας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας ενημερώσουμε για επιπλέον προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη για τα οποία μπορεί να ενδιαφερόσαστε. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες με το να δηλώσετε την προτίμηση σας στην φόρμα αναζήτησης πληροφορίας όταν τη χρησιμοποιήσετε για να κάνετε μια αίτηση.

Όλες οι πληροφορίες που δίνονται στις φόρμες επικοινωνίας του website για επαγγελματικές υπηρεσίες, επενδύσεις, προσλήψεις, συμμαχίες και συνεταιρισμούς, επαφές με τα μέσα ενημέρωσης και πληροφορίες χρησιμοποιούνται ως εμπιστευτικές από το προσωπικό της εταιρείας Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη . Κανένα άτομο έξω από την εταιρεία Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη δεν πρόκειται να δει το όνομα σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες χωρίς την έγκριση σας. Δεν γνωστοποιούμε σε τρίτα πρόσωπα πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις των χρηστών στο website ή άλλες προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να μας έχουνε δοθεί.

Πως αφαιρώ την e-mail διεύθυνση μου από e-mail επικοινωνίες στις οποίες είχα γίνει μέλος;

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αφαιρεθείτε από την λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας μας, μέσω e-mail στο: info@antigoni,.gr χρησιμοποιώντας τη λέξη “unsubscribe” για θέμα.

Το θέμα Προστασία Ιδιωτικών Δεδομένων της εταιρείας Καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων Αντιγόνη αλλάζει χωρίς προειδοποίηση.

error: Content is protected !!